Statut

Statut

Written by Slavica on . Posted in dokumenta

IZVOD IZ STATUTA:

U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 09.11. 2012. godine
u Beogradu  usvojen je
STATUT
UDRUŽENJA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA  PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SRBIJE


OPŠTE ODREDBE
Član 1
Ovim Statutom se utvrđuju naziv, ciljevi i delovanje Udruženja medicinskih sestara i tehničara primarne zdravstvene zaštite Srbije (u daljem tekstu: Udruženje), te način ostvarivanja ciljeva, sedište Udruženja, uslovi članstva, prava i obaveze članova, organizacija i struktura Udruženja, zastupanje i predstavljanje Udruženja, javno delovanje, način odlučivanja i udruživanja i učlanjivanje u međunarodne organizacije, donošenje satutarnih izmena i javne oznake Udruženja.
Član 2
Udruženje je dobrovoljna, neprofitabilna, stručna, naučna, samostalna, nestranačka organizacija koja se osniva na neodređeno vreme iz oblasti zdravstvene nege i preventivne medicine na teritoriji Srbije.

Član 3
Udruženje se u svom radu pridržava Ustava i zakona, a rad Udruženja je javan.

Član 4
Udruženje medicinskih sestara i tehničara primarne zdravstvene zaštite Srbije je nezavisno udruženje koje čine medicinske sestre-tehničari,a kome se mogu pridružiti ( u koje se mogu učlaniti) članovi drugih udruženja i društava iz oblasti medicinskih nauka iz zemlje i inostranstva....

Udruženje medicinskih sestara i tehničara primarne zdravstvene zaštite Srbije | Sva prava zadržana © 2013