Izrada postera i plakata

Written by Slavica on . Posted in dokumenta

Poster

Poslednjih godina, poster kao očigledno sredstvo za prezentaciju stručnih radova postaje sve zanimiljiviji.

Razlozi su i praktične prirode, jer su učesnici stručnih skupova brojni, a vreme izlaganja ograničeno.
Poster ima sve elemente pisanog rada: krupan naslov, ispod (desno) ime autora i ustanove, cilj, materijal i metode, rezultate sa kratkom diskusijom i zaključak.


Dimenzije postera su najpogodnije od 70 x 100 cm, a slova treba da budu uočljiva (1cm).


Može biti ilustrovan grafikonima, crtežom, fotografijama.
- Pogodan je i za mlade i neiskusne učesnike koji imaju tremu od izlaganja pred skupom.
- Prednost je i u izloženim temama koje su dostupne za duže posmatranje i analizu
- Daje mogućnost učesnicima da prema svom interesovanju zabeleže, a u određeno vreme diskutuju o temi sa autorom.

Primer postera

 Plakat

Ideja koja može odgovarati zadatoj tematici, naročito ako je kreativna, može se prikazati pomoću plakata.
Plakat je pomoćno sredstvo, koje svojim izgledom (veličinom, bojom, slikom, natpisom) ima za cilj da privuče pažnju, podstakne na razmišljanje, aktivnost, objasni nepoznatno ili ispravi pogrešno svaćeno. Plakat svojim jezikom treba da informiše neposredno, jasno, brzo, pouzdano.

Svrha plakata može biti različita (reklamna, politička, filmska, zdravstveno - vaspitna, pedagoška...) ali uvek motivaciono zasnovana na pridobijanju onoga ko ga vidi.


Plakat može biti:
- Bez teksta, ako ima jasno definisanu ideju
- Propraćen pisanim tekstom sa što manje reči, ako su naučne činjenice ilustrovane crtežima i slikama
- Prilagođen shvatanju (npr. za podučavanje ljudi sa niskim nivoom obrazovanja).

primer plakata

Udruženje medicinskih sestara i tehničara primarne zdravstvene zaštite Srbije | Sva prava zadržana © 2013