usmene prezentacije

Written by Slavica on . Posted in dokumenta

Usmene prezenatacije uvek su ograničene vremenom. Ono varira od toga da li je rad predviđen za plenarnu tematiku i da li izlagač pozvan (rad po pozivu). Tada je predviđeno vreme od 15 - 20 minuta. Ovi radovi nose tematiku i suštinu konferncije. Često su izlagani u okviru tematike okrulog stola sa diskusijom zainteresovanih učesnika iz auditorijuma.

Ostali radovi vezani za stručne ili slobodne teme izlažu se u vremenu od 8 - 10 minuta. Pri komentarisanju rezultata treba istaći samo značajne i to u procentu ukoliko ispitanika ima više od deset, odnosno u apsolutnom broju ukoliko ispitanika ima manje od deset.

Usmene prezentacije će biti interesantnije ako ih prezentujete koristeći neki vid medijske prezentacije (video-bim, slajdove, grafoskop...), što će privući i držati pažnju skupu i pojasniti temu.

Najveći problem neiskusnim izlagačima predstavlja kratko vreme za izlaganje rada.

Evo par opštih saveta: 


- Pre izlaganja rada razmisliti da li još nešto treba učiniti.
- Ako izlagač nema iskustva ili mu treba podrška, može dati nekom sa iskustvom da pročita rad uz           komentar  i  mišljenje.
- Vreme će biti ispoštovano ukoliko izlagač rada prilagodi suštinu i značajne elemente rada predviđenom vremenu i to uvežba kod kuće.
- Dinamika izlaganja mora biti usklađena u toku vežbe i na skupu.
- Prezentacije rada video bimom, folijama, zahtevaju sinhronizaciju sa usmenim komentarom.
- Tekst se ne čita sa papira, ukoliko se koristi elektronska prezentacija ili preko folija.
- Prikazani slajdovi treba da budu dovoljni uz vaš kratki komentar
- Dugi radovi postaju dosadni i dovode do nepažnje auditorijuma
- Treba misliti na ostale izlagače i druge obaveze planirane za taj dan.
- Ukoliko izlagač rada bude opomenut za ne pridržavanje vremena iz radnog predstavništva, treba da pređe na zaključak i završi izlaganje

Udruženje medicinskih sestara i tehničara primarne zdravstvene zaštite Srbije | Sva prava zadržana © 2013