Sanitarno-ekološki inženjeri i tehničari

Written by Slavica. Posted in sekcije

Predsednik sekcije: sekcija u formiranju

Podpredsednik sekcije: sekcija u formiranju


Ova sekcija okuplja Strukovne sanitarno-ekološke inženjere, specijaliste i tehničare sa ciljem daljeg razvoja struke. 


Delokrug rada sanitarno-ekoloških inženjera i tehničara je preventivna medicina, unapređenje životne i radne sredine, odnosno očuvanje zdravlja stanovništva, kroz aktivnosti vezane za prevenciju bolesti. U saradnji sa drugim zdravstvenim profilima, sanitarno-ekološki inženjeri i tehničari rade na otkrivanju i definisanju svih štetnih faktora okoline koje mogu nepovoljno delovati na zdravlje, kako pojedinca, tako i šire zajednice. 


Obrazovanje ovog profila zdravstvenih radnika se odvija u Medicinskim školama i Visokim zdravstvenim školama strukovnih studija.

Kućno lečenje

Written by Slavica. Posted in sekcije

Predsednik Sekcije za kućno lečenje- Vukašin Kuzmanović, viši medicinski tehničar

Radiologija

Written by Slavica. Posted in sekcije

Predsednik sekcije radiologije- Sanja Slavković

Udruženje medicinskih sestara i tehničara primarne zdravstvene zaštite Srbije | Sva prava zadržana © 2013