Fizikalna medicina

Predsednik Sekcije Fizikalne medicine UMSTPZZS- Miloš Đurić

Biografija:

 

 

Udruženje medicinskih sestara i tehničara primarne zdravstvene zaštite Srbije | Sva prava zadržana © 2013