Pedijatrija

Predsednik Sekcije pedijatrije UMSTPZZS- Vesna Petrović,

Potpredsednik Sekcije pedijatrije UMSTPZZS-Danijela Radovanović

Biografija:

Vesna Petrović je rođena 1958. u Beogradu, apsolvent je Defektološkog fakulteta u Beogradu, i ima završenu  školu za pedijatrijske sestre. Radi kao pedijatrijska sestra u Dispanzeru za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine Doma zdravlja "Novi Beograd". Aktivno učestvuje u seminarima i radionicama KME. Poseduje dugogodišnje iskustvo u radu sa decom svih uzrasta.

Objavila preko 30 radova iz oblasti pedijatrije u Srbiji i Hrvatskoj.

 

Udruženje medicinskih sestara i tehničara primarne zdravstvene zaštite Srbije | Sva prava zadržana © 2013