Specijalistička služba

Predsednik Sekcije specijalističke službe- Snežana Dragašević

Biografija:

Rođena 1968. u Beogradu. Završila Visoku zdravstveno-sanitarnu školu strukovnih studija u Beogradu 2013. Zaposlena u Domu zdravlja "Novi Beograd" od 2005, kao zamenik glavne sestre specijalističke službe ustanove, i sa bogatim prethodnim radnim iskustvom u Domu zdravlja "Nova Varoš" ( 1988-2004.).

Aktivno učešće u programima KME.

 

Udruženje medicinskih sestara i tehničara primarne zdravstvene zaštite Srbije | Sva prava zadržana © 2013