Stomatologija

Predsednik Sekcije stomatologije UMSTPZZS- Milica Eraković

Podpredsednik Sekcije stomatologije UMSTPZZS- Zorica Mitrović

Biografija:

PROGRAMSKI ZADACI, OSNIVANJE I RAD SEKCIJE STOMATOLOŠKIH SESTARA
 
Ciljevi rada sekcije:
Osnovni cilj Sekcije stomatoloških sestara je njihovo unapređenje rada.  Jedan od najvećih je uvođenje visokoškolske ustanove gde bi se školovale  visoke strukovne stomatološke sestre. Pored toga , jedan od ciljeva je i da stomatološke sestre imaju ostvaren i priznat  zdravstveno vaspitni rad .
 

Plan rada sekcije za 2014 godinu:

  1. Unapređenje i očuvanje oralnog zdravlja kod dece
  2. Značaj stomatološkog zdravstveno-vaspitnog rada sa  trudnicama i porodiljama
  3. Značaj preventivnih stomatoloških pregleda
 

Udruženje medicinskih sestara i tehničara primarne zdravstvene zaštite Srbije | Sva prava zadržana © 2013